Alltid Före

Hur anpassar du innehållet till krig?

Oavsett omständigheterna så är människans behov desamma. Alla behöver värme, mat, rent vatten, tak över huvudet mm. Och om du har en grundberedskap för sannolika scenarier som att bli sjuk eller att förlora jobbet så klarar du även andra situationer.

Använd sedan beredskapsplanerna och kapitlet om evakuering så har du kommit mycket längre både i tanken och i faktiskt planering än de allra flesta.

Mycket av boken grundar sig i ditt mindset, där vikten av att tänka och agera för att lösa en uppkommen situation aldrig ska underskattas. Lägg därefter till din fysiska förmåga som kan komma att avgöra hur väl du klarar de påfrestningar som en konflikt eller ett krig kan ställa på oss människor.

En god fysik gör dig bättre skickad att hålla ut under kärva förhållanden och även stå emot skador och sjukdomar som vi kan komma att möta. Men även om vi snabbt behöver evakuera så skadar det inte att ha ett överskott av styrka och uthållighet för att sätta dig själv och andra i säkerhet.

Din personliga frihet är ett medvetet val.

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway