Alltid Före

Hur anpassar du innehållet till krig?

Oavsett omständigheterna så är människans behov desamma. Alla behöver värme, mat, rent vatten, tak över huvudet mm. Och om du har en grundberedskap för sannolika scenarier som att bli sjuk eller att förlora jobbet så har du goda möjligheter att klara även andra situationer.

Boken Alltid Före ägnar flera kapitel åt konkret planering för olika scenarier och du hittar färdiga mallar som du kan använda. Använd beredskapsplanerna och kapitlet om evakuering så har du kommit mycket längre både i tanken och i faktiskt planering än de allra flesta. För när det kommer till förberedelse så handlar mycket om att kunna måla upp scenarier som du behöver ta höjd för, till exempel hur utför jag mitt jobb om jag inte kan ta mig till arbetsplatsen, hur hanterar jag logistik med barn till skola och förskola om bilen är trasig eller skolbussen inte dyker upp, om jag bor i tätort – hur tar jag skydd om det skulle behövas?

Hur förbereder jag mig på krig?

Att det kan bli krig är inte lika med att det blir krig. Men utvecklingen i vårt närområde och i världen är mer dynamisk nu än för bara några år sedan, i synnerhet med Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

Innehållet i boken Alltid Före kan med enkelhet användas för att förbereda sig på en krigssituation. Det kanske viktigaste kapitlet handlar om ditt mindset, där vikten av att tänka och agera för att lösa en uppkommen situation aldrig ska underskattas. Lägg därefter till din fysiska förmåga som kan komma att avgöra hur väl du klarar de påfrestningar som en konflikt eller ett krig kan ställa på oss människor.

En god fysik gör dig bättre skickad att hålla ut under kärva förhållanden och även stå emot skador och sjukdomar som vi kan komma att möta. Även om vi snabbt skulle behöva evakuera så skadar det inte att ha ett överskott av styrka och uthållighet för att sätta dig själv och andra i säkerhet.

Men även grundberedskapen kommer att ge dig handlingsutrymme, när du vet att du kan ta hand om dig själv och familjen. Där mat, vatten, kommunikation, ljus, värme och hygien kan ordnas även utan ström i kontakterna.

Två områden som det sällan pratas om när beredskap kommer på tal är din ekonomiska beredskap och sociala nätverk. Båda dessa kan lösa uppkomna problem, och särskilt att börja se sin vardag mer utifrån vad vi kan göra tillsammans för att skapa en bättre beredskap som samhälle. Du behöver inte vänta på att myndigheter ska peka med hela handen, får då kan det vara i senaste laget. Var istället den som sätter dig en kväll och ser dig omkring vad som skulle göras tillsammans med andra, med dina grannar.

Alla behöver inte vara små självförsörjande små öar som vaktar sina lager av konservburkar. Du kanske sitter på färdigheter som andra behöver, kanske är du bra på hantverk, kanske duktig på att leda folk, eller planera, eller är den där glada grannen alla hälsar på som får alla att känna gemenskap.

När du väl funderat en kväll så är det dags att agera. Litet som stort. Ett litet steg kan vara att fråga grannen eller grannarna om du kan hjälpa till med något. Ett större steg kan vara att lägga in en motion till bostadsrättsföreningen eller samfälligheten eller liknande där du bor om att skapa handlingsplaner för höjd beredskap, dvs krig. Sverige har en lång historia av föreningsverksamhet, vi är vana att organisera oss, och nu har vi tiden att öka vår gemensamma motståndskraft. Allt detta går alldeles utmärkt att kopiera till en arbetsplats.

Si vis pacem, para bellum – om du vill ha fred, rusta för krig. Översatt till den här frågan så innebär det att vi behöver rusta motståndskraften för att verka avhållande och avskräckande. Det ska inte uppfattas som lönt att ge sig på oss som nation, eller hela den fria världen heller för den delen. Vi är de lyckligt lottade som lever i fred, frihet och demokrati. Och just nu är det flera krafter som vill ta det här ifrån oss. 

Din personliga frihet är ett medvetet val.

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway