• Inga produkter i varukorgen.

ÅRETS CHEF 2021

Att tidningen Chef utser Överbefälhavare Micael Bydén 2021 är ett kvitto på de gedigna jobb han gör. En ödmjukare människa får man leta efter.

Riktigt välförtjänt och samtidigt ett mått på att myndigheten visar vägen för gott ledarskap.

Micael Bydén berättar att han tror priset kommer sig från arbetet med att synligöra Försvarsmakten hos medborgare och politiker under flera år, och att myndigheten lyckats med att genomföra de strategiska målsättningarna.

Jobbet i Försvarsmakten bygger på gott ledarskap och Micael berättar själv om vikten av att vara intresserad av människor för att kunna reflektera och fatta rätt beslut.

En viktig del för att utvecklas som ledare är att lära sig av andra. Micael har själv tagit inspiration från de allra första befälen han mötte i karriären, men även hans företrädare. En annan viktig del är att kliva ut i verkligheten och lyssna för att kunna uppleva vad som händer och sker i organisationen.

Överbefälhavarens bästa tips till unga chefer:

Ta hand om truppen. För det är tillsammans som vi når bästa resultat.

Inse betydelsen av att vara en god förebild. Då bygger du laget och är inkluderande.

Skapa och värna goda relationer. De kan vara avgörande i skarpa lägen.

Vi säger i alla fall hatten av och fortsätt på inslagen väg

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway