• Inga produkter i varukorgen.

BALKAN

Fred genom överlägsen eldkraft

The Balkan Shit Show

Ett av Sveriges största bidrag till freden i Europa är insatsen på Balkan. Och i år hedras de veteraner som tjänstgjorde mellan 1991 och 2000.

På Veterandagen 29 maj uppmärksammas särskilt de 8856 soldater och officerare som tjänstgjorde i Bosnien, Makedonien, Kroatien, Serbien, Albanien och Ungern. Där alla har bidragit till att först tvinga fram en fred i inbördeskriget och senare för att övervaka så att freden hölls levande. 

Flera av insatserna har rönt internationell uppmärksamhet för föredömligt genomförande och samtidigt är det många lokala medborgare som vittnar om hur uppskattad den svenska närvaron har varit och vad den betytt för fred och säkerhet. 

Tack till alla som kavlade upp ärmarna!

Det är lätt att göra det svårt för sig. Och ibland blir det så svårt att det är dags att rulla in FNs fredsframtvingande verktygslåda. Som får montera isär för att sen montera ihop alla stora egon som kastade Bosnien-Herzegovina in i inbördeskriget och kostade både befolkningen och FN-nationerna åtskilliga människoliv.

Veterandagen 29 maj

Veterandagen växer för varje år och i är är det fler orter än någonsin som firar Veterandagen. I Stockholm genomförs statsceremonin ute vid Sjöhistoriska på Kungliga Djurgården och Balkan-veteraner är inbjudna till middag och utdelning av jetonger.

Bild: Kim Svensson

Blodigt inbördeskrig

Vidden av grymheter som pågick i Balkan på tidigt 90-tal var det få som verkligen kunde ta in. Det var så nära. Ett hörn i vårt Europa. Men ändå så avlägset.

Aldrig mer har vi alla läst på historielektionerna i grundskolan. Och kanske just därför tog det ett bra tag innan krafttag sattes in för att med vapenmakt slå tillbaka de krafter som stod bakom folkmord, terror och massakrer på civilbefolkningen. Det lömska med inbördeskrig är att grannar kunde ge sig på varandra för att påhittade oförrätter och att släkter och familjer trasas isär, med svårläkta sår som följd.

 

Firm, fair and friendly

Den Nordiska bataljonen NORDBAT 2 som ingick i United Nations Protection Force (UNPROFOR) gjorde sin egen tolkning av FN-mandatet genom Ulf Henricssons försorg vilket ledde till viss handlingsfrihet och någorlunda ordning på torpet. Lokala gangsters och krigsherrar som ville visa sig på styva linan insåg snabbt att svenskar och danskar inte var där för att fika. Från och med BA01 i var toleransen för våld väldigt låg i de delar av Bosnien som hade förmånen att ha NORDBAT 2 på plats. Genom att chefens vilja sipprade ner i leden genom klassisk uppdragstaktik behövde soldater och officerare aldrig tveka på vem som bestämde över respektive AO.

Men varje dag var en arbetsdag. FN-mandadet skulle också praktiseras i verkligheten, och detta krävde sina insatser. Firm, fair and friendly är mottot som genomsyrade insatserna till stor del. Det ligger nog lite i vårt nordiska DNA, åtminstone Fair & Friendly, och det där med Firm var något som insatserna fick jobba fram. Men till slut satt det. Ända fram till dess mandatet ändrades.

Många gånger hade det kunna gått riktigt illa och bland flera andra länders kontingenter så myntades uttrycket att Gud måste vara svensk. Hur det än ligger till med det så hade vi ofta turen på vår sida, även om flera soldater fick betala det yttersta priset. Och det är de som inte kom hem vi vill hedra, nu, då och alltid.

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway