BOKEN ALLTID FÖRE

HUR DU DESIGNAR DITT LIV FÖR HANDLINGSFRIHET OCH MOTSTÅNDSKRAFT

STARK I VARDAG - STARKARE I KRIS

Det här är boken vi själva skulle vilja ha i våra bokhyllor.  I ett unikt samarbete mellan REKYL och SEMPER MILES har vi skrivit manus till en bok som är vårt gemensamma bidrag till att skapa ett starkare samhälle. Där varje person och hushåll steg för steg guidas i att bygga sin beredskap för att kunna leva livet som man vill ha det, oavsett yttre omständigheter.

Vi skeppar den i vår!

Lanseringen av insamlingsprojektet på Kickstarter gick bättre än vad vi vågade drömma om – Boken är fullt finansierad och vi kommer även att spela in en ljudbok. Det är är vårt gemensamma bidrag till ett starkare samhälle!

 

Rekyl

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway