Ditt mindset är nyckeln till din beredskap

Är glaset halvfullt eller halvtomt? Kul att du frågar. Det beror helt på vem som betraktar. Att vi ser världen utifrån olika perspektiv är en av tjusningarna med livet. 

VI FÅR OLIKA INTRYCK beroende på människors erfarenheter och livsåskådning, men också beroende på hur vi väljer att se på livet. För det är faktiskt ett val. Stanford Mind and Body Lab beskriver mindset så här: ”Mindset kan liknas vid ett mentalt ramverk eller en lins som organiserar och avkodar information och därigenom förser en människa med en unik förståelse för det vi upplever och en vägledning för hur vi ska svara och agera.”

Idrottare på elitnivå jobbar hårt med att bygga upp ett starkt vinnarmindset. De stänger av världen runt omkring, skärmar av negativt inflytande och visua- liserar segern i förväg om och om igen. De slipar på sina styrkor och skalar av svagheter. De bryter ner målet i detaljer och ser till att jobba outtröttligt för att nå fram till det, dit de vill. 

Det här ser vi också i arbetslivet, inte minst hos de som har ledarroller och behöver prestera på topp dag ut och dag in. Det gäller även många entreprenörer som arbetar i det tysta – män och kvinnor som ritar upp sin egen karta och bygger sin egen kompass, för att de vill ta sig till ett nytt ställe, där ingen tidigare varit. 

Du har säkert varit med om situationer som du upplevt annorlunda än andra. En sommardag kan vara hur skön som helst eller så är den bara äckligt varm, kladdig och svettig. En vinterdag kan vara svinkall och allmänt värdelös, men den kan också vara frisk och myggfri. Det beror på vem du frågar. 

Livet består till 10 procent av vad som händer oss och till 90 procent hur vi reagerar på det. Allt beror på hur vi väljer att tänka varje morgon vi stiger upp. 

Men har vi bara ett mål och en riktning blir det otroligt mycket enklare att filtrera det som händer oss. För handen på hjärtat behöver vi inte reagera på allt som inträffar, allt som sägs och allt som inte sägs. Det räcker med att notera att det hänt, eller inte.

Livet består till 10% av vad som händer oss och 90% hur vi reagerar på det.

Skulle vi bry oss om allt som händer, vad andra tycker och hela tiden jämföra oss med andra, så skulle vi ha fullt upp med det för resten av livet och få väldigt lite tid över till det vettiga, utvecklande och roliga. Vi ska absolut inte sluta att bry oss, men vi måste lära oss att upptäcka struntet och välja vad vi lägger tiden på. 

PROGRAMMERING 

När det kommer till vår beredskap och vår vilja att öka den personliga friheten så börjar och slutar det med vårt mindset – viljan att överleva och viljan att lyckas med att nå våra mål. 

Men mindset är inte lika med ett tjockt pannben, utan det handlar om en inställning till livet, hur vi skapar möjligheter och hur vi anpassar oss till nya situationer. 

Samtidigt går det inte att säga att någon generellt har rätt eller fel mindset. Människan är programmerad att lägga stor vikt vid hot och faror, och på något lyckligt sätt har vi på det viset klarat oss från att bli uppätna av diverse rovdjur som smög runt kring grottan där våra förfäder en gång växte upp. Den som kunde hantera faror överlevde. 

Men även några galningar som hade upptäckargenen slank igenom evolu- tionens hasardspel. De där som bara måste få veta vad som fanns bakom nästa kulle, vars nyfikenhet ledde till nya upptäckter och ytterst människans uppfin- ningsrikedom samt utveckling. 

Men den vaksamhet som en gång i tiden gynnade oss kan vara i vägen ifall vi bara kommer ihåg och fokuserar på det tråkiga och jobbiga. Du har säkert hört folk, kanske på fikarasten, som aldrig kan sluta vältra sig i drama, dåliga nyheter och upplevda oförrätter. Om vi jämför oss för mycket med alla andra kommer vi ha fullt upp med det för resten av livet. 

Men det finns enkla sätt att programmera om våra tankebanor genom att skapa nya vanor. 

Först gäller det att reflektera över hur vi tänker idag, eftersom allt vi låter tränga in i huvudet påverkar hur vi agerar, både medvetet och omedvetet. 

Ett enkelt sätt att bygga upp sitt mindset är att sätta upp mål. Börja litet och öka på efter hand. Men låt det ta tid. Nittio dagar är en bra riktpunkt. 

Att jobba med sitt sätt att tänka och förhålla sig till omgivningen, händelser och dylikt ger bättre kontroll och förutsättningar för att leva ett rikare och mer givande liv. Förutsättningarna och det bättre utgångsläget får man också med sig in i den egna beredskapen. 

Ett mindset är summan av våra vanor och det som definierar vilken person vi kan bli. För det är inte säkert att den vi är idag är den individ som kan nå målen vi har satt upp. 

Doktor Carol Dweck på Stanfords Universitet skriver i boken Mindset: The New Psychology of Success att den bild av världen du anammar fundamentalt påverkar hur du kommer att leva ditt liv. 

De som tror på sig själva och sin förmåga att bli bättre kommer också att lägga ner tiden och arbetet som krävs för att fortsätta växa, vilket förr eller senare resulterar i större framgångar, det som Dweck kallar för ”The Growth Mindset”, eller ett expanderade mindset, som motsats till ett statiskt mindset. 

Det vackra med oss människor är att vi har förmågan att växa som individer genom att förändra våra vanor. Ett mindset är aldrig fast, om man inte vill att det ska vara det, såklart. Vi kan anpassa och förändra vårt sätt att ta in och förhålla oss till omvärlden om vi väljer det. Det finns egentligen inget tak för vad vi kan åstadkomma – det är bara att blicka tillbaka några århundraden för att se hur långt människan har tagit civilisationen. 

VÄLJ DITT DAGLIGA FILTER 

Ett enkelt sätt att börja programmera sin hjärna är att varje morgon och kväll lyfta fram tre saker som man är tacksam för. 

Om man har sovit riktigt risigt en natt kan man välja att fokusera på att man är jäkligt trött eller att man är tacksam för att det finns kaffe. 

Om man har fått sig en utskällning av chefen på jobbet så kan man välja bort den negativa upplevelsen och istället välja att vara tacksam för leendet man får när man hämtar barnen på förskolan. 

Om det hade varit enkelt hade alla gjort det. 

Över tid kommer det här filtret göra att du lever ett liv med ett leende på läpparna och ser möjligheter där andra ser svårigheter, och då är det här ändå bara början på möjligheterna vi har för att skapa vår egen lins genom vilken hela världen passerar. 

Men om det här hade varit lätt hade alla gjort det. Det är därför som inte alla når så långt i sitt mindset som de har potential att göra, och det är bara om du väljer att ta med dig den här kunskapen som du kommer att kunna nå dit du vill. 

Eftersom människan har lätt för att anpassa sig kan vi snabbt plocka upp andras sätt att vara, och vi har en vana att hålla fast vid det som är bekant för oss. Detsamma gäller hur vi tänker. Har man ovanan att tänka i negativa banor och fokusera på det dåliga så är det lätt att det sker automatiskt utan att man tänker på det. 

Ett annat sätt att välja sitt eget filter är att tvinga hjärnan till nya intryck. Till exempel genom att varje dag promenera en väg som ger hjärnan något nytt att processa för att sam- tidigt bygga upp en bättre rumslig uppfattning över sitt närområde. 

Att vänja hjärnan vid att ta in nya intryck gör den plastisk, vilket innebär att den får förmågan till förändring, och här spelar fysisk aktivitet en stor roll. 

Att förändras kan dock vara skrämmande. Vad ska andra säga när man gradvis ändrar sitt sätt att tänka och agera? Kommer vi fortfarande att passa in i gruppen? Tänk om vi misslyckas? 

Men att misslyckas är det snabbaste sättet att lära sig vad som inte fungerade, och då testar man en ny väg. Alla misslyckas vi på något plan. Det kan alla som medverkat i den här boken skriva under på. Men det är inte misslyckandena som definierar oss – det är förmågan att fortsätta att utvecklas som individer som definierar oss. Att inse, acceptera, lära, aldrig göra samma misstag två gånger eller göra om och göra rätt. 

Alla är någon gång nybörjare och förr eller senare kommer det inte att gå som planerat. Men så länge du har satt ett mål och en riktning så kommer du i alla fall inte att gå i cirklar. 

“Det är bara en dåre som tror att samma handlingar

kommer att leda till ett annorlunda resultat”

ALBERT EINSTEIN 

Vill du nå fram snabbare tar du rygg på de som redan befinner sig där du vill vara, de som redan gått på alla minor, gjort alla misstag och ändå nått fram. De personerna brukar också vara villiga att dela med sig av sina erfarenheter. 

Varför har vi nu skrivit ett helt kapitel om mindset i en bok som handlar om personlig beredskap? Jo, med den stora målsättningen att bidra till ett starkare samhälle så börjar allt med oss individer. Ju starkare vi är som personer, desto starkare kommer vi att vara som samhälle, och den som börjar förändra och utöka sitt mindset kommer att vilja dela med sig av erfarenheterna till andra. 

Det här är ett av de viktigaste kapitlen i boken Alltid Före. Med ett välslipat mindset och rätt mentala verktyg som kommer du ha ett övertag. 

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway