• Inga produkter i varukorgen.

First Responder Företag

Företagsutbildningar för ett starkare samhälle

Stoppa livshotande blödning

Sekunder räknas när hjälp kan vara minuter borta. Vid en livshotande blödning är det den som är först på plats som har störst möjlighet att rädda liv. 

Kunskapen att stoppa en stor blödning gör er både till en säker arbetsplats och en tillgång för Sveriges totalförsvar. 

First Responder är Sveriges enda utbildning för civila i att stoppa livshotande blödning som både är vetenskapligt förankrad och bedriver egen forskning som visar effekten. 

Utbildningen gör att din arbetsplats möter Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen AFS 1999:7 Beredskap och kunskaper i första hjälpen (5§ och 6§)

Livsviktiga kunskaper i en dynamisk värld

Utbildningen är anpassad efter rådande omvärldsläge och är ett komplement till HLR för att ge individer en bredare förmåga att rädda liv. 

Idag är antalet livshotande blödningar i Sverige lika högt som antalet fall som kräver HLR. Trafikolyckor står för majoriteten av de livshotande blödningarna, men även arbetsplatsolyckor och penetrerande våld är situationer som resulterar i katastrofblödning. 

First Responder använder sig av ett protokoll som kommer från den militära världen för att det har en solid vetenskaplig förankring, där metod och utrustning har utvecklats och förfinats i över 20 års tid och räddat tiotusentals liv. 

Ni kommer få en översikt av den materiel som används för att ta hand om en livshotande blödning,  sätta tourniquet på sig själv och en annan person. Ni kommer också att få genomföra tamponering av sårskada med gasväv och att sätta förband. I gruppen övas även förflyttning av skadad till säker plats.

 

Ytterst är det omvärldsläget som dimensionerar vilka livräddande kunskaper som behövs, men kunskapen är också högst användbar på arbetsplatser .

Utbildningen är vetenskapligt förankrad och skapad för att ge dig kunskapen och självförtroendet att agera snabbt och effektivt när det verkligen gäller. First Responder går i linje med Stop the Bleed och Stoppa Blödning.

Kunskap och praktisk erfarenhet ökar handlingsfriheten och självförtroendet att agera. Utbildningen ger även en viktig mental beredskap och utrymmet att improvisera.

Genom praktiska övningar och simuleringar kommer nu att lära dig att snabbt identifiera olika typer av blödningar och tillämpa rätt tekniker för att kontrollera dem. Nu kommer att få insikt i vilken utrustning som används inom livräddning och få möjlighet att träna på deras användning under handledning av våra erfarna instruktörer.

Alla på arbetsplatsen är en viktig länk i den livräddande kedjan. Ni kommer att kunna göra skillnad, vilket tidigare deltagare redan visat prov på i verkliga skadeförlopp.

Fyra timmar räcker

Efter fyra timmars intensiv utbildning kommer deltagarna att kunna stoppa en livshotande blödning. 

First Responder är framtagen av REKYL och Dr Rickard Ånell. 

Rickard har en bakgrund som medicinskt ansvarig för svenska specialförband och har varit aktiv i att implementera utbildningsprotokollet Tactical Combat Casualty Care (TCCC) till Försvarsmakten. Medicinskt ansvarig för utbildningen är Danny Regner. 

Utbildning i tre delar

Den inleds med en kunskapsdel för att skapa förståelse för de praktiska kunskaperna. Därefter praktisk övning i hantverket. Slutligen scenarie-övningar, där vissa scenarier är obligatoriska och där andra går att skräddarsy för att mappa mot era förutsättningar.

I utbildningen ingår en vetenskaplig studie som mäter objektiv och subjektiv förmåga att stoppa livshotande blödning. 

First Responder använder ett internationellt vedertaget minnesprotokoll, som varje deltagare får med sig hem. 

På plats hos er eller i anpassad lokal

First Responder-träningen med REKYL är praktisk, scenarioanpassad och specifik för respektive företag där man tränar i rätt miljö i existerande evakueringsvägar vid brand, våld, olycka eller hot.

Vi har dessutom ett nätverk av lokaler och miljöer som är unikt lämpade för First Responder.

REKYL kan även erbjuda riskbedömningar av räddningstjänstpersonal och poliser samt legitimerad personal om det behövs beroende på företagets verksamhet.

Pris på offert. Kontakta oss på hq@rekyl.org

Ni blir en tillgång för samhället

  • Välmeriterade instruktörer
  • Garanterat höjd förmåga i att hantera livshotande blödning
  • Högt tempo
  • Bidra till ett starkare samhälle
  • Möter AFS 1999:7 Beredskap och kunskaper i första hjälpen (5§ och 6§)

KANONUTBILDNING!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“Jättebra utbildning! Finns knappt någon liknande. Man fick träna mycket praktiskt på olika scenarier. Bra att ni tagit in sjukvårdsmateriel i butiken.”

/Lars C.

MYCKET LÄRORIK

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

“Skickliga och tydliga instruktörer. Snabbt effektivt tempo där allt bara flöt på utan dötid eller meningslöst prat men ändå utrymme för frågor. Perfekt lokal med bla. fordonet som gav mer verklighetskänsla. Lärorikt att få testa på tourniquet, stoppa blödning med låtsasblodet och att hamna i olika scenarier med feedback direkt efter. Allt som allt en väldigt trevlig, lärorik och intressant kurs!”

/ Linda L.

5 STARS

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Introduction theory: Quick and Clear Practical: Very clear instruction made simple. Practical scenarios: Very realistic, teaching the importance of taking a few seconds to access the situation. Reporting information in a clear and simple way without complicating things. Communicating with the casualty and those helping. Doing something is better than nothing. Positives: Great training environment at FMJ. Having access to enough equipment. Instructors: Having such a variety and no egos or prestige. I get a real energy kick meeting professionals who have passion especially the younger generation. Top marks. Networking: Great mix of different backgrounds. Amazing to meet the team from Operation Aid. Negative: None … another quality event from Rekyl.

/ Graeme F.

Kontakta oss

Vi finns på hq@rekyl.org för skräddarsydda utbildningar över hela Sverige och svara gärna på frågor.

LÄS OM UTBILDNINGEN

Genomförda utbildningar

Stockholm – 26/8 2023

Stockholm – 30/9 2023

Stockholm 25/11 2023

Jönköping 23 mars 2024

Stockholm 13 april 2024

First Responder_Förberedande kursmaterial

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway