HALL OF FAME

GENOMFÖRDA UPPDRAG

Under den tid vi arbetat med REKYL har verksamheten genererat ca 400 000 kr till svenska veteraner. Pengarna kanaliseras genom VRR – Veteran Rapid Reaction. I regel arbetar vi med tidsbestämda kampanjer och produkterna är bara tillgängliga under ca 14 dagar och återkommer inte i samma färgställning två gånger. Här är REKYL hall of fame: