Kongo-veteranen Glenn Alsten om inbördeskriget och avkoloniseringen i en av Sveriges blodigaste FN-insatser

Kongo-insatsen blev en ny epok för Sveriges utlandsveteraner. För första gången sattes stridande förband in med FN-mandat. Flera dog och många skadades. Glenn Alsten är en av de få kvarvarande Kongo-veteranerna som här berättar om sin tjänstgöring.

Med det här avsnittet vill vi föra vidare en del av de svenska FN-insatserna som är mindre kända, och låta berättelsen leva vidare precis som den är. Det är också ett tidsdokument från en annan samtid.

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway