Kris, krig, beredskap och allt däremellan med Anna Teljfors, MSB

4,9 Miljoner hushåll har fått broschyren, men nu står civilsamhället inför nya utmaningar. Med fler krig, terrorism och gängvåld.
RekylPodden med Jon Svärdhagen snackar motståndskraft med Anna Teljfors.

Originalet – Om Kriget Kommer från 1961

https://tinyurl.com/8aaft9fy

Plan B – Förbereda företag

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/beredskap-for-foretag/

Boken Alltid Före

https://rekyl.org/produkt/alltid-fore-boken

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway