para endurance race

70km 40kg 24h

HAR DU DET SOM KRÄVS?

Örnmarschen är ett delmoment i utbildningen för att bli Fallskärmsjägare. Para Endurance Race är den civila versionen av Örnarschen. Nu har du möjlighet att testa om du håller hela vägen. Men till skillnad mot den militära uttagningen ingår av naturliga skäl inte moment av luftlandsättning och skytte. Däremot krävs konstant fysisk och intellektuell spänst. Tävlingen är ett samarbete mellan REKYL och Fallskärmsjägarklubben. Syftet är att synliggöra förbandet i civilsamhället.

PARA ENDURANCE RACE OFFICIAL™

RESULTATLISTA PARA ENDURANCE RACE 2020

Här kan du ladda hem årets resultatlista från Para Endurance Race 2020. Filen är i PDF format.

Para Endurance Race fakta

Tävlingen sker vanligtvis under september månad. Starten går vid Karamossen och målet är Fallskärmsjägarlägret i Karlsborg marschrutten går bland annat igenom Tiveden. Tävlingen genomförs i stridspar om två. Resultatet i tävlingen mäts i tid, och vid de ingående delmomenten kan stridsparen få tidsavdrag eller tidstillägg utöver den tid som genomförandet tar. Det stridspar som har lägsta sammanlagda tid utses som vinnare.. En del satsar på att komma först, men de flesta satsar på att klara av utmaningen. Avstånd 70-80 km, utrustning 40 kg fritt fördelat mellan deltagarna patrullen, maxtid 24h.
LÄS MER OM TÄVLINGEN PÅ PARANDEURANCE.ORG

Historien om Para Endurance Race

Tävlingen är ett samarbete mellan Rekyl och Fallskärmsjägarklubben. Syften är främst att lyfta Fallskärmsjägarskvadron och deras verksamhet som är organiserad under K3 i Karlsborg. Vår hypotes är att tävlingen väcker ett intresse för förbandet. Att REKYL som företag vurmar om ett starkare samhälle och i det finns även försvarsmakten som en del i samhället är den här typen av projekt och samverkan viktig och betydelsefull. För Fallskärmsjägarklubben är det en självklarhet att stötta förbandet som kamratföreningens medlemmar arbetat- eller gjort värnplikten på. Det är i den skärningspunkten våra intressen möts. Det har inte varit någon självklarhet att Para Endurance Race skulle finnas överhuvudtaget. Hela idén har föregåtts av många samtal och extremt mycket planering. 2018 gick första racet av stapeln och vi höll antalet deltagare till 100 personer. Sammanfattningsvis blev tävlingen en stor succé och nu är tävlingen här för att stanna. Totalet tävlande individer är 200 personer i 100 lag. Snabbast vinner äran och konkurrensen i toppen är stenhård. Majoriteten går Para Endurance Race för att se om de klarar av utmaningen. Det är en tuff tävling, men samtidigt väldigt rolig. Förmodligen helt annorlunda allt du gjort tidigare. Tävlingens upplägg är direkt taget från Fallskärmsjägarskolans Örnmarsch som än idag används som en del i att utbilda Fallskärmsjägare i Karlsborg.

FALLSKÄRMSJÄGAR-KLUBBEN

Fallskärmsjägarklubben är en kamratförening för alla fallskärmsjägare som har erövrat utbildningstecknet Örnen. Klubben har ett nära samarbete med Fallskärmsjägarskvadronen och verkar som en samlande enhet för äldre och yngre fallskärmsjägare.

Varje år träffas medlemmarna för att fira Fallskärmsjägarnas Dag vid Vätterns strand och det gamla Fallskärmsjägarlägret. Faktiskt har alla årskullar, från 1952 och framåt, kunnat samlas varje år för en fin helg med ett fantastiskt gott kamratskap. Ett kamratskap som i all enkelhet byggs på förståelsen av vad alla genomgått, under en hård testperiod och därefter en danande fallskärmsjägarutbildning.

Från hela landet kom de en gång till Karlsborg och fick lära sig vad det betyder att sträcka sina egna gränser betydligt längre än vad de flesta trodde var möjligt. Dessutom fick de lära oss vad ödmjukhet är – utan den ödmjukheten blev man inte långvarig på förbandet. Dessa erfarenheter bygger en stark gemenskap och en anda, som sträcker sig över mer än 60 år och ofta kallas fallskärmsjägarandan.

Det är den andan som gör att en ung fallskärmsjägare, med glädje och stolthet, hälsar på en för honom okänd 50 år äldre fallskärmsjägarbroder. Egentligen känner dom inte varandra, men med så mycket gemensamt gör dom ändå det.

Vill du bli fallskärmsjägare?

(informationen är tagen från Försvarsmaktens hemsida, foto: Joel Thungren)
Det är mörkt och kallt, och det karaktäristiska dova mullret från flygplanet får din puls att stiga där du sitter tillsammans med din grupp i ett transportplan en bit ifrån insatsområdet. Nu får ni klartecken att göra er beredda, och rampen fälls med ett hydrauliskt surrande ljud. Plötsligt ges grönt ljus. Du tar steget, känner vindstöten och strax därpå hänger du i fallskärmen och blickar ut över det mörka landskapet under dig. Ljudlöst glider du genom luften mot målområdet.

Du och din grupp transporteras med flygplan för att kunna släppas från hög höjd och ljudlöst glida mot det område ni ska verka i. Du hämtar information genom fast eller rörlig spaning på barmark och i vintermiljö.

Fast spaning innebär att ni dolt spanar från en och samma plats mot ett eller flera objekt, till exempel en vägkorsning eller brobyggnad. Rörlig spaning innebär att ni spanar medan ni förflyttar er och kan pågå under flera dygn. Kanske spanar ni mot en byggnad från olika håll.

Underrättelsematerialet ni inhämtar kommer att ligga till grund för beslut på högre nivå och kan vara avgörande för en positiv händelseutveckling.

Som fallskärmsjägare kommer du under ett flertal gånger bedriva fast spaning i upp till tre veckor och ofta under mycket extrema förhållanden. Du kommer att utbildas i att använda olika typer av kommunikationsutrustning och optisk materiel som kikare och bildförstärkare, som gör att du kan lösa dina spaningsuppgifter även i mörker.

Du kommer att få en befattning som är unik för den grupp som du verkar i, vilket innebär att du blir gruppens specialist på just det området.

Den grupp du tillhör måste också kunna lösa kvalificerade stridsuppgifter långt bakom fiendens linjer – området där fienden befinner sig. Som fallskärmsjägare arbetar du oftast i grupp eller i så kallade stridspar, två och två, aldrig enskilt. Dina kunskaper och färdigheter kommer även att kunna användas för internationella fredsbevarande insatser.

När du inte övar dig i din befattning är tjänsten som vanligt för en soldat, det vill säga du vårdar din personliga utrustning och tränar fysiskt så att både du och din utrustning är i topptrim inför nästa insats.

Fallskärmsjägare är en befattning du kan söka efter att ha genomfört en militär grundutbildning. Du kommer att genomgå krävande tester innan du blir antagen.

PARA ENDURANCE RACE PÅ INSTAGRAM

This message is only visible to admins

Please connect a business account on the Instagram Feed settings page in order to display hashtag feeds
Please see this post for more information.

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway