Verktyg till boken Alltid Före

Mallar och checklistor redo att skriva ut och fylla i till din Beredskapsmapp

Handlingsfrihet på papper

För att göra din planering enklare har vi lyft ut delar av innehållet som lämpar sig bra att skriva ut på papper. Målet är att du ska kunna samla dessa dokument i en mapp eller motsvarande för att snabbt kunna användas om det skulle behövas.

Innan du laddar ner dessa ska du läsa och reflektera över innehållet i boken Alltid Före. Dokumenten har begränsad nytta utan kännedom om innehållet, men desto större effekt när du läst klart.

Kom ihåg att dessa listor ska anpassas efter dina behov. Tveka inte att tänka och agera utanför listorna, dessa är bara ett stöd för att komma igång.

Ett starkare samhälle börjar med oss som individer.

Ekonomisk buffert

Återsamlingsplatser

Kontaktlista

Destinationer

Everyday Carry

Bilens beredskap

Innehåll Beredskapsmapp

Checklista evakueringspackning

Packa för evakuering

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway