BAJSMACKA

Bajsmackan. Den där känslan alla kan relatera till. När man gör saker man inte riktigt vill men ändå måste hantera för att komma vidare. De finns överallt, de måste övervinnas, ibland får du en bajsmacka serverad. Köp läget och lös problemet. Videoklippet är delat från SVT.

Rekyl
You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

I'd like to continue anyway